ซินดี้...
สัดส่วน : 11-11-11 น้ำหนัก : 46 กก. โทร : 099****514
โบว์ สาวอวบ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 73 กก. โทร : 098****368
น้องมีน...
สัดส่วน : 32-24-35 น้ำหนัก : 48 กก. โทร : 09-****-53
หนูนา...
สัดส่วน : 32-25-34 น้ำหนัก : 43 กก. โทร : 094****492
น้อง บัว ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 49 กก. โทร : 092****373
น้องจีน...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 44 กก. โทร : 092****373
ชื่อ เดียร์...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 54 กก. โทร : 092****373
ชื่อ(ใช้ในกา...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 50 กก. โทร : ****
น้องนิด...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 80 กก. โทร : ****
น้องอาร์ม...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 85 กก. โทร : ****
น้องข้าวหอม...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 99 กก. โทร : ****
น้องแนน...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 52 กก. โทร : ****
น้องพลอย...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 47 กก. โทร : 097****804
น้องอ้อม ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 60 กก. โทร : ****
น้องของขวัญ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 55 กก. โทร : ****
ก้ามปูค่ะ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 21 กก. โทร : 099****215
น้องเกด...
สัดส่วน : 26-32-35 น้ำหนัก : 48 กก. โทร : 088****312
น้องนิ...
สัดส่วน : 32-24-28 น้ำหนัก : 43 กก. โทร : ****
น้องโซล...
สัดส่วน : 34-24-34 น้ำหนัก : 43 กก. โทร : ****
น้องอิม ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 64 กก. โทร : - ไม่มี -
น้องแตงโม...
สัดส่วน : 34-25-35 น้ำหนัก : 47 กก. โทร : 095****147
น้อง ออยส์...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 47 กก. โทร : ****