น้องกีต้า...
สัดส่วน : 34-30-36 น้ำหนัก : 56 กก. โทร : 0624723175 ข้อมูลเพิ่มเติม
มินนี่...
สัดส่วน : 33-27-36 น้ำหนัก : 45 กก. โทร : 0899800094 ข้อมูลเพิ่มเติม
นุกนิก...
สัดส่วน : 38-33-42 น้ำหนัก : 68 กก. โทร : 0997545746 ข้อมูลเพิ่มเติม
ซีม่อน...
สัดส่วน : 36-24-34 น้ำหนัก : 46 กก. โทร : 0640542678 ข้อมูลเพิ่มเติม
vandee
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 39 กก. โทร : 0643580676 ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟ้า
สัดส่วน : 36-25-29 น้ำหนัก : 55 กก. โทร : 0985710178 ข้อมูลเพิ่มเติม
ลูกหว้า...
สัดส่วน : 36-28-29 น้ำหนัก : 47 กก. โทร : 0630538531 ข้อมูลเพิ่มเติม
น้องวิ(ขายซิ...
สัดส่วน : 42-34-44 น้ำหนัก : 70 กก. โทร : - ไม่มี - ข้อมูลเพิ่มเติม
ซินดี้...
สัดส่วน : 11-11-11 น้ำหนัก : 46 กก. โทร : 099****514
โบว์ สาวอวบ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 73 กก. โทร : 098****368
น้องมีน...
สัดส่วน : 32-24-35 น้ำหนัก : 48 กก. โทร : 09-****-53
หนูนา...
สัดส่วน : 32-25-34 น้ำหนัก : 43 กก. โทร : 094****492
น้อง บัว ...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 49 กก. โทร : 092****373
น้องจีน...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 44 กก. โทร : 092****373
ชื่อ เดียร์...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 54 กก. โทร : 092****373
ชื่อ(ใช้ในกา...
สัดส่วน : 99-99-99 น้ำหนัก : 50 กก. โทร : ****
น้องหยก...
สัดส่วน : 34-24-23 น้ำหนัก : 99999 กก. โทร : ****
ตุ๊กตา ...
สัดส่วน : 36-24-36 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****
น้องน้ำหวาน...
สัดส่วน : 36-24-35 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****
น้องนิทาน...
สัดส่วน : 34-24-35 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****
น้องบี...
สัดส่วน : 34-24-35 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****
น้องแพร...
สัดส่วน : 34-24-35 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****
น้องฟ้า...
สัดส่วน : 34-25-36 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****
น้องฟ้าใส...
สัดส่วน : 35-24-35 น้ำหนัก : 9999 กก. โทร : ****